nieuwe kansen voor adviesraden

31/01/2019: nieuwe kansen tot meer participatie

Op de gemeenteraad werd de oprichting van verschillende adviesraden goedgekeurd.

De cultuur-, sport-, jeugdraad en het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn verplicht vanuit de overheid. Daarnaast kan de gemeente nog ander adviesraden oprichten. In Staden gaat dit om de landbouw-, milieu-, welzijns-, mobiliteitsraad en Leco Plus; over de lokale economie.

 

Adviesraden zijn unieke instrumenten om inwoners van de gemeente meer te betrekken bij het beleid.

Helaas is het geen garantie tot meer betrokkenheid. Remember de centralisatie van de speelpleinwerking enkele jaren geleden.

 

In de vorige legislatuur leken toenmalige schepenen er soms schrik van te hebben. Ze daagden niet op of hielden informatie angstvallig achter.

 

Wij roepen de huidige bestuursploeg op om nieuwe kansen te grijpen. Ga er met een open vizier mee om. Ga verder dan advies vragen en kies voor ├ęchte participatie. En durf ook naar inwoners stappen met een probleem waarvoor de gemeente een oplossing zoekt in plaats van een kant-en-klaar voorstel dat men nog snel even wil toelichten.