de brug blijft gesloten

31/01/2019: Gingen we geen bruggen bouwen?

Bart Coopman; gemeenteraadslid voor Westaon; stond donderdag symbolisch voor een gesloten brug.

De eerste gemeenteraad is traditioneel het moment waarop zitjes in diverse algemene vergaderingen en raden van bestuur verdeeld worden. Het is -jammer genoeg - ook traditie dat de meerderheid die zitjes inneemt. We dachten dat het deze keer anders zou zijn. De burgemeester had namelijk tijdens de installatievergadering opgeroepen om 'bruggen te bouwen'.

 

Vanuit die gedachte stelde Bart zich kandidaat voor de raad van bestuur van Net!Werk; het lokale dienstenchequebedrijf dat groeide uit het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA). Het is een belangrijke lokale werkgever met een uitgesproken sociale functie. Daarom stelde Bart - beroepshalve al jaren actief in werkgelegenheidsthema's - zich kandidaat voor één van de twee zitjes. Het kon dus perfect verdeeld worden over meerderheid en oppositie. Het ging niet om een strategisch belangrijke intergemeentelijke samenwerking. Het ging ook niet over een zitje waarin zitpenningen verbonden zijn. En toch; Open VLD weigerde hierin de uitgestoken hand. Een valse start.

 

Volledigheidshalve moeten we erbij vertellen dat er ook twee bestuursfuncties met raadgevende stem verplicht toe te kennen zijn aan de oppositie. Bart stelde zich kandidaat voor de Woondienst en werd unaniem verkozen. Dat interpreteren we dan weer als een teken van vertrouwen van de 20 andere gemeenteraadsleden.