speerpunten

Staden besturen, gebeurt in jouw straat.  Wij willen dit doen door middel van  inspraak, overleg, participatie en co-creatie. Op die manier bouwen we samen aan een (nog) beter Staden om in te spelen, te wonen en te werken.

 

WE STAON heeft 4 speerpunten voor de komende verkiezingen:

 

1) WE STAON voor een kleinschalig en gezellig 8840

 • Met kleine en doeltreffende maatregelen willen we de verkeersveiligheid verhogen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van trage wegen in het traject naar school en jeugdbeweging, veilige fietspaden en waar mogelijk het vermijden van zwaar doorgaand verkeer in de dorpskernen.
 • We willen levendige dorpskernen met voldoende parkeermogelijkheden dichtbij onze handelaars.
 • Lokale handelaars en landbouwers vormen het economische hart van onze gemeente. We stimuleren lokale activiteiten die dit promoten.
 • Gemeentelijke dienstverlening houden we persoonlijk en op maat van elke inwoner.

 

2) WE STAON voor een groen 8840

 • Niets zo leuk als fietsen, wandelen en spelen in onze groene gemeente.
 • We maken van de strijd tegen zwerfvuil een prioriteit.
 • We creëren meer ruimte om te ontspannen én te ravotten zoals fitnesstoestellen, klimbomen, hondenweides, …
 • We willen out-of-the-box aan de slag met braakliggende terreinen zoals bijvoorbeeld volkstuintjes en tiny forests.

 

3) WE STAON voor een bruisend 8840

 • Evenementen organiseren in Staden moet een feest op zich worden.
 • Onze talloze verenigingen verdienen passende en multifunctionele accommodatie.
 • De toekomst aan de jeugd! We geven ze dan ook alle ruimte en ondersteuning om jong en wild te zijn. Ze kunnen op ons rekenen om samen hun hun coolste ideeën uit te werken.

 

4) Kortom, WE STAON er voor iedereen

 • We accepteren niet dat mensen anno 2018 nog altijd in kansarmoede leven. Met preventieve acties creëren we nieuwe kansen.
 • Bij elke beslissing van het gemeentebestuur hoort een armoede- en diversiteitscheck.
 • Op je ‘oude dag’ zou je je geen zorgen meer mogen maken over de beschikbaar- & betaalbaarheid van een rust- en verzorgingstehuis.